VÝROBNÍ PROGRAM

VÝROBNÍ PROGRAM

 • Vypalování plechů
 • Tryskání
 • Svařování
 • Rovnání
 • Opracování
 • Povrchová úprava
 • Doprava
 • Technické plyny

Výrobní program

Firma Pegas – Steel, s.r.o. se zabývá strojírenskou výrobou již od roku 1996. Hlavní činností firmy je kompletní výroba svařovaných konstrukcí včetně příp. opracování, povrchové úpravy a montáže. Mezi další výrobní možnosti firmy patří výroba volných dílců včetně opracování na konvenčních a CNC obráběcích strojích.

Výrobní program zahrnuje komplexní výrobu ocelových dílců a svařovaných ocelových konstrukcí ve strojírenství a stavebnictví.

V oboru výroby svařenců se firma specializuje na tyto oblasti:

 • Svařence ve strojírenské oblasti vč. obrábění a povrchové úpravy
  • Firma se zabývá zakázkovou výrobou svařenců dle dodané výkresové dokumentace zákazníkem. Výroba svařenců představuje asi 90% produkce z celkového portfolia firmy. Dosavadní vývoj značí, že 80% svařenců je expedováno do zahraničí a to zejména do Německa, Rakouska a Švýcarska. Teoretická maximální hmotnost svařence je 10t/kus s výškou do 5m.   Výrobní měsíční kapacita svařenců je cca 30 – 80t.
 • Ocelové konstrukce pro stavebnictví vč. povrchové úpravy
  • Neméně významným sortimentem výrobního závodu je výroba ocelových konstrukcí pro stavebnictví, jako například ocelové rámy pod strojní zařízení, schodiště, ocelové vazníky a sloupy, pochozí lávky, zábradlí, mříže, apod.

Vypalování plechů

Firma disponuje CNC pálícím zařízením Vanad PROXIMA. Stroj umožňuje autogenní i plazmové řezání tvarových výpalků. Maximální rozměry výpalku jsou omezeny rozměrem stolu 7000x2500mm. Tloušťka řezaného materiálu pro autogenní pálení je od 10mm do 200mm, pro plazmové pálení od 1mm do 3mm. Pálíme z vlastního materiálu, příp. z materiálu dodaného zákazníkem.

Požadovaný tvar výpalků je možné dodat:

 • elektronickou formou ve formátu DWG, příp. DXF
 • ve formě papírové výkresové dokumentace
 • ve formě šablony

Dle požadavku zákazníka jsme schopni výpalky otryskat ve vlastní pískovně, případně opatřit základním i vrchním nástřikem.

Nabízíme kvalitní, levné a  komplexní služby ve velice krátkých termínech. Neváhejte nás oslovit s poptávkou.

Tryskání

Tryskání je nezbytný proces závěrečného očištění povrchu dílců před svařováním, příp. před konečnou povrchovou úpravou. Naše tryskárna je vybavena plně automatizovaným sběrem broků pomocí pohyblivých roštů, plně automatickou recyklací broků, kolejovou dopravou a mostovým jeřábem pro snadnou manipulaci tryskaných dílců.

Svařování

Firma zaměstnává kvalifikované a zkušené svářeče s platnými oprávněními:

Rovnání

Rovnání je nezbytným technologickým procesem pro finální dokončení výrobků patřící k silné doméně naší firmy.

Technologické možnosti rovnání:

 • Ruční rovnání pomocí lokálního povrchového ohřevu
 • Strojní rovnání za pomoci lisu

 

Opracování

Opracování je nedílnou součástí mezioperační a finální výroby našich produktů. Naše technologické možnosti společně s kooperačními poskytují komplexní zajištění opracování dle požadavku zákazníka.

 • Horizontální CNC vyvrtávačky až do velikosti HV 250
 • Portálová CNC frézka
 • Karusel
 • CNC frézka
 • Soustruhy
 • Vrtačky
 • Ohýbačky
 • Zkružovačka

Povrchová úprava

Povrchová úprava je finální činností na uceleném výrobním programu naší firmy. Jedním z nejčastějších požadavků zákazníka je lakování. A proto je nová lakovna jedním z našich dalších investičních plánů pro zlepšení kvality povrchových úprav a zároveň naším příspěvkem pro kvalitnější životní prostředí.

Technologické možnosti povrchových úprav:

 • Lakování (rozpouštědlovými, disperzními a práškovými barvami)
 • Tryskání
 • Metalizace
 • Žárové zinkování
 • Tepelné úpravy

Doprava

 • Autojeřáb pro nakládku a vykládku kamiónové dopravy do 6t
 • Vysokozdvižný vozík DESTA do 5t
 • Vysokozdvižný vozík DESTA do 3,2t
 • Nákladní automobil do 3,5t
 • Mostový jeřáb na hlavní hale do 10t
 • Motový jeřáb na obrobně do 3,5t
 • Mostový jeřáb na tryskárně do 3,5t

Technické plyny

Prodej technických plynů společnsti Linde v pracovní dny od 6:00 do 14:30. Kontaktujte nás nás na tel. č. +420 776 627 477.

O nás

Firma Pegas-Steel, s.r.o. zahájila svoji činnost v oblasti výroby ocelových svařenců již v roce 1996 jako firma Pegas – Šincl, s. r. o. Na začátku historie byly současné výrobní prostory využívány pro opravy vozidel dopravního střediska Uranových dolů Dolní Rožínka. V době privatizace byla výrobní hala bez mostového jeřábu vybavena jen základním zámečnickým vybavením, jejíž součástí je administrativní budova.
Během své dvacetileté historie byly ve firmě zrealizovány následující větší investiční akce:

 • 1997 – Výstavba mostového jeřábu v hale
 • 1998 – Koupě prvního CNC pálicího stroje
 • 2001 – Výstavba nové střechy na hlavní hale
 • 2003 – Výstavba nové haly pro pálicí stroj a obrobnu
 • 2005 – Výstavba nové tryskárny a brusírny
 • 2007 – Výstavba nových skladovacích prostor
 • 2013 – Výstavba fotovoltaických článků na střeše objektu z důvodu snížení emisí
 • 2015 – Výstavba automatizované kotelny
 • 2015 – Pořízení CNC frézky MAHO MH 400 E
 • 2016 – Pořízení CNC horizontální vyvrtávačky WHO 11 CNC

Protože se firma snaží vyhovět požadavkům a nárokům svých zákazníků, plánuje firma v nejbližším období tyto investiční akce:

 • Vybudování konstrukční kanceláře, vývoj, výroba a uvedení vlastních produktů na trh
 • Výstavba nové lakovny
 • Koupě druhé horizontální vyvrtávačky
 • Zateplení výrobních a administrativních budov
 • Certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009