O nás

Firma Pegas-Steel, s.r.o. zahájila svoji činnost v oblasti výroby ocelových svařenců již v roce 1996 jako firma Pegas – Šincl, s. r. o. Na začátku historie byly současné výrobní prostory využívány pro opravy vozidel dopravního střediska Uranových dolů Dolní Rožínka. V době privatizace byla výrobní hala bez mostového jeřábu vybavena jen základním zámečnickým vybavením, jejíž součástí je administrativní budova.
Během své dvacetileté historie byly ve firmě zrealizovány následující větší investiční akce:

 • 1997 – Výstavba mostového jeřábu v hale
 • 1998 – Koupě prvního CNC pálicího stroje
 • 2001 – Výstavba nové střechy na hlavní hale
 • 2003 – Výstavba nové haly pro pálicí stroj a obrobnu
 • 2005 – Výstavba nové tryskárny a brusírny
 • 2007 – Výstavba nových skladovacích prostor
 • 2013 – Výstavba fotovoltaických článků na střeše objektu z důvodu snížení emisí
 • 2015 – Výstavba automatizované kotelny
 • 2015 – Pořízení CNC frézky MAHO MH 400 E
 • 2016 – Pořízení CNC horizontální vyvrtávačky WHO 11 CNC

Protože se firma snaží vyhovět požadavkům a nárokům svých zákazníků, plánuje firma v nejbližším období tyto investiční akce:

 • Vybudování konstrukční kanceláře, vývoj, výroba a uvedení vlastních produktů na trh
 • Výstavba nové lakovny
 • Koupě druhé horizontální vyvrtávačky
 • Zateplení výrobních a administrativních budov
 • Certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009

 

S čím Vám můžeme pomoci?